Chỉ đạo, Điều hành

Đưa công tác mặt trận về với khu dân cư, hướng đến từng gia đình

Hải Dương

Ngày hội đại đoàn kết tại Hải Dương đã lan tỏa, trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với khu dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

TTXVN - Ngày 16/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn, khu dân cư, giai đoạn 2003 - 2023.

Theo thông tin tại hội nghị, 20 năm qua, Ngày hội đại đoàn kết tại Hải Dương đã lan tỏa, trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với khu dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, góp phần củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao sức mạnh và vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. 100% thôn, khu dân cư trong tỉnh duy trì nền nếp việc tổ chức Ngày hội. Riêng năm 2022, 70% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội, 30% khu dân cư tổ chức được phần lễ; 50% số khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết.

Ngày hội đã tạo môi trường gắn kết giữa đảng viên với quần chúng nhân dân và là dịp để người dân phản ánh tâm tư nguyện vọng, đóng góp các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp được nâng cao, góp phần củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, tăng cường gắn kết cộng đồng, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với phương châm “Lấy khu dân cư là trọng tâm, lấy người dân là chủ thể”, Ngày hội đại đoàn kết tại Hải Dương thực sự là ngày hội lớn của tình đoàn kết gắn bó trong các tầng lớp nhân dân. Tại ngày hội, các thôn, khu dân cư đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Qua 20 năm tổ chức, nội dung Ngày hội đại đoàn kết tại Hải Dương từng bước được đổi mới phong phú, phù hợp với điều kiện từng khu dân cư và nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, mang đậm bản sắc văn hóa của các khu dân cư. Các hoạt động trong Ngày hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Để triển khai có hiệu quả hơn nữa Ngày hội đại đoàn kết, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN).

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò làm chủ, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Ngày hội. Thông qua Ngày hội, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng của Ngày hội theo hướng rút ngắn thời gian phần lễ, chú trọng phần hội. Cùng với đó, phát huy tinh thần chủ động của Nhân dân; xây dựng các chủ đề của Ngày hội; phát huy tính liên thôn, khu dân cư; gắn việc tổ chức Ngày hội với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong tổ chức ngày hội; xã hội hóa các nguồn lực để chất lượng Ngày hội ngày càng được nâng cao.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát biểu. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, việc tổ chức Ngày hội đã cổ vũ nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2022, tỷ lệ gia đình văn hóa ở Hải Dương đạt trên 90%, có 86% số thôn, khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa... Toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, 9.000ha đất và 987.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2003-2023. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Tại hội nghị, 10 tập thể, 15 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen.

Trao Bằng khen của MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen 53 cá nhân, 53 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Mạnh Minh

Xem thêm