An sinh

Bình Phước tạo sinh kế giúp hơn 1.000 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo

Bình Phước

Tỉnh triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số qua các chính sách như: Xây dựng, sửa chữa nhà ở; đất ở; chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bằng việc trao con giống; nông cụ phát triển sản xuất…

Hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước xây nhà mới . (Ảnh: Sỹ Tuyên/ TTXVN)

TTXVN - Hỗ trợ nông cụ, xây dựng, sửa chữa nhà ở, đầu tư hạ tầng xã hội, cung cấp con giống, tạo sinh kế nhằm giúp hơn 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn thoát nghèo trong năm 2023. Đây là nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2023 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thông qua với tổng nguồn vốn 120,6 tỷ đồng.

Chương trình nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần cải thiện đời sống, tăng nguồn thu nhập của hộ nghèo, tạo điều kiện để đồng bào thoát nghèo bền vững.

 Theo đó, tỉnh triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số qua các chính sách như: Xây dựng, sửa chữa nhà ở; đất ở; chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bằng việc trao con giống; nông cụ phát triển sản xuất…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, đơn vị, địa phương tập trung huy động nguồn lực thực hiện chính sách, dự án góp phần giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số nhanh và bền vững. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn, nội dung hỗ trợ như đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề, thông qua các dự án gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi; nguồn đầu tư công năm 2023; nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh năm 2023; nguồn vận động hợp pháp khác theo quy định.

Bình Phước có ba huyện giáp biên giới Campuchia gồm Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp, với đường biên dài hơn 260km, dân số hơn 1 triệu người, trong đó khoảng 20% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2019, Bình Phước triển khai kế hoạch thực hiện mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2019 - 2022 Bình Phước đã hỗ trợ và giúp hơn 5.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo./.

PV

Xem thêm