An toàn giao thông

Bình Thuận: Chấn chỉnh việc sử dụng tín hiệu ưu tiên của xe ô tô không đúng quy định

Bình Thuận

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Thuận tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

TTXVN - Ngày 15/2, Công an tỉnh Bình Thuận có công văn gửi các đơn vị liên quan về rà soát, chấn chỉnh việc quản lý lắp đặt và sử dụng tín hiệu ưu tiên của xe ô tô.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, trong các năm 2020, 2021 và 2022, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh, để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, một số cơ quan, đơn vị đã huy động, trưng dụng xe ô tô từ các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc, các xe ô tô phục vụ các nhiệm vụ khác để đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các phương tiện ô tô này không còn được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục sử dụng số phương tiện này không đúng mục đích, lắp đặt còi, đèn ưu tiên không đúng quy định tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; có tình trạng lạm dụng tín hiệu còi đèn ưu tiên để vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là các phương tiện có biển số màu trắng, chữ và số màu đen, đã vi phạm các quy định về sử dụng tín hiệu ưu tiên và gây mất an toàn về trật tự an toàn giao thông.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát các phương tiện được cấp Giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên của xe được quyền ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp của đơn vị đang quản lý, sử dụng (nếu có); quán triệt việc lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên đúng yêu cầu, mục đích và quy định tại Nghị định 109 của Chính phủ.

Đối với các phương tiện ô tô được cấp giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp, chỉ được lắp đặt biển hiệu về khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh và cờ hiệu “TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP” (theo khoản 2, điều 9, Nghị định 109) và chỉ được sử dụng khi đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Nghiêm cấm việc tự ý lắp đặt, sử dụng còi, đèn ưu tiên không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng giao Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) tham mưu, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổng rà soát lại việc cấp, quản lý, lắp đặt và sử dụng tín hiệu ưu tiên đối với các phương tiện được cấp Giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên của xe được quyền ưu tiên./.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

Xem thêm