Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng xác định ngưỡng điểm xét tuyển.

TTXVN - Ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả phân tích phổ điểm của 9 môn thi trong Kỳ thi này gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Với môn Toán, kết quả phân tích phổ điểm của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 1.003.372 thí sinh tham gia thi môn này, trong đó điểm trung bình là 6,25 điểm, điểm trung vị là 6,6 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,6 điểm. 123 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,012%); có 217.093 thí sinh dưới trung bình (chiếm 21,64%) và có 12 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023

Môn Ngữ văn có 1.008.239 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,86 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; trong đó 7,0 là điểm có số thí sinh đạt nhiều nhất. 92 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,009%);73.622 thí sinh dưới trung bình (chiếm 7,3%); chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2023

32.188 thí sinh tham gia thi môn Vật lý, trong đó điểm trung bình là 6,57 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; trong đó 7,5 là điểm nhiều thí sinh đạt nhất. 23 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,007%); 48.379 thí sinh có điểm dưới trung bình là (chiếm 14,79%). Môn này có 70 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí năm 2023

Môn Hóa học có 328.117 thí sinh thi, điểm trung bình là 6,74 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5 điểm. 14 thí sinh có điểm <= 1(chiếm 0,004%); 38.375 thí sinh có điểm dưới trung bình (chiếm 11,7%); có 137 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2023

324.625 thí sinh tham gia thi môn Sinh học, điểm trung bình là 6,39 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6,5 điểm. 36 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,011%); 33.754 thí sinh có điểm dưới trung bình (chiếm 10,4%). Môn này có 135 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2023

Môn Lịch sử có 683.447 thí sinh tham gia thi, điểm trung bình là 6,03 điểm, điểm trung vị là 6,0 điểm; trong đó 5,75 là điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất. 38 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,006%); có 170.237 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm 24,91%); có 789 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2023

Môn Địa lý có 682.134 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,15 điểm, điểm trung vị là 6,25 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6,25 điểm. 112 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,016%); 91.073 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm 13,35%). Môn này có 35 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2023

Môn Giáo dục công dân có 565.452 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 8,29 điểm, điểm trung vị là 8,5 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 9 điểm. 26 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,005%); 5.492 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm 0,97%); có 14.693 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân năm 2023

Môn Tiếng Anh có 876.102 thí sinh tham gia làm bài thi, trong đó điểm trung bình là 5,45 điểm, điểm trung vị là 5,2 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,2 điểm. 192 thí sinh có điểm <= 1 (chiếm 0,022%); 392.784 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm 44,83%); có 494 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2023

Như vậy, Giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất và có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất. Đáng chú ý, môn Lịch sử ghi nhận có số thí sinh đạt điểm 10 đứng thứ 2 (789 thí sinh) cho thấy chất lượng giáo dục môn Lịch sử đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây./.

Việt Hà

Xem thêm