Xã hội

Bộ Y tế dự thảo hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế tại cơ sở

Hà Nội

Dự kiến khi được ban hành, Thông tư này có hiệu lực ngay trong tháng 4/2023.

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy vận hành hệ thống máy xét nghiệm. (Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN)

TTXVN - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

Dự thảo nêu rõ, khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Dự thảo.

Cụ thể, chủ đầu tư xác định giá gói thầu căn cứ ít nhất một trong các tài liệu: Giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp; giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 120 ngày tính từ ngày trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trong đó, giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp theo một trong các hình thức: Căn cứ trên tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn đã được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của dự thảo. Chủ đầu tư gửi thông báo mời chào giá (quy định cụ thể các nội dung, thông tin: thời hạn báo giá, yêu cầu kỹ thuật, khả năng cung cấp, phương thức nhận, địa chỉ nhận của đơn vị yêu cầu báo giá) lên một trong các Cổng thông tin điện tử: Cổng thông tin điện tử của đơn vị; Cổng thông tin điện tử mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (https://muasamcong.mpi.gov.vn); Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn); Cổng kê khai giá trang thiết bị y tế (https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn).

Thời gian đăng tải tối thiểu 10 ngày. Hết thời gian thông báo mời chào giá, chủ đầu tư căn cứ số báo giá nhận được để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Trường hợp chỉ có một hoặc hai nhà phân phối hoặc doanh nghiệp (nhà phân phối) cung cấp báo giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu và phải có thuyết minh cụ thể, đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan trong quá trình xây dựng giá gói thầu; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với trường hợp này.

Chủ đầu tư được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối duy nhất hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác.

Theo dự thảo của Bộ Y tế, trường hợp trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư quy định nội dung nhà thầu trúng thầu vật tư, hóa chất có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất thì nhà thầu trúng thầu phải cung cấp thiết bị y tế theo yêu cầu của chủ đầu tư trên nguyên tắc khi đưa yêu cầu này trong hồ sơ mời thầu phải bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tránh hướng đến một nhà thầu hoặc số ít nhà thầu hoặc chỉ định thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 24 tháng.

Dự kiến khi được ban hành, Thông tư này có hiệu lực ngay trong tháng 4/2023.

Trước đó, đối với mua sắm trang thiết bị y tế, theo các bệnh viện khó nhất hiện nay là đơn vị không biết tham khảo thông tin xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế thế nào là đúng.

Cụ thể, theo quy định cũ, bắt buộc phải tham khảo 3 báo giá. Trong điều kiện không tham khảo được 3 báo giá và các tài liệu tham khảo theo quy định khác thì không có quy định giao cho chủ đầu tư quyết định xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, cũng quy định tối đa không quá 90 ngày lựa chọn nhà thầu... nên gây khó khăn lớn cho các bệnh viện.

Để tháo gỡ 'nút thắt' này, Nghị quyết 30 do Chính phủ ban hành ngày 4/3 đã sửa đổi cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023./.

M.H

Xem thêm