An sinh

Bưu điện Việt Nam hỗ trợ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới từ ngày 14/8/2023

Trong kỳ chi trả tháng 8/2023, Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bảo hiểm Xã hội tiến hành chi trả đến người hưởng ngay tại thời điểm Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực.

Nhân viên Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu. (Ảnh: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam/TTXVN phát)

TTXVN - Nhằm kịp thời bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đúng, đủ, kịp thời và trong thời gian sớm nhất, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, theo yêu cầu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023. Trong kỳ chi trả này, người hưởng sẽ được nhận tiền chế độ của tháng 8 và truy lĩnh phần tiền chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023. Đây là thông tin chính thức từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày 24/8.

Như vậy, thay vì thực hiện chi trả tại điểm chi trả của Bưu điện từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng và kéo dài đến ngày 25 hàng tháng đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam, trong kì chi trả tháng 8/2023, Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bảo hiểm Xã hội tiến hành chi trả đến người hưởng ngay tại thời điểm Nghị định số 42 có hiệu lực thi hành vào ngày 14/8/2023. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại các điểm thuộc bưu điện.

Lưu ý, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và người nhận thay, được người hưởng ủy quyền lĩnh thay, cần mang theo các giấy tờ theo như quy định trước đây gồm thẻ chi trả và giấy ủy quyền còn hiệu lực.

Đại diện Bưu điện Việt Nam cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức truyền thông, thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở về những nội dung thay đổi trong kỳ chi trả tháng 8/2023, về thời gian và địa điểm chi trả.

Nhân viên Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho người dân. (Ảnh:Tổng công ty Bưu điện Việt Nam/TTXVN phát)

Trong quá trình chi trả, nhân viên sẽ hướng dẫn, giải thích rõ cho người hưởng về số tiền được nhận. Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo thực hiện chi trả đúng, an toàn, kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người hưởng chế độ.

Ngoài ra, tại các điểm chi trả, các đơn vị trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tuyên truyền, phổ biến cho người hưởng về nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định 42/2023/NĐ-CP, đồng thời tiến hành niêm yết công khai Nghị định 42/2023/NĐ-CP và Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để người dân tìm hiểu, theo dõi./.

Ngọc BíchXem thêm