Thời sự

Cà Mau quan tâm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

Cà Mau chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, truyền thông về quyền trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi và đảm bảo người cao tuổi thuộc diện trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

Người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

(TTXVN) Giai đoạn 2022-2030, tỉnh Cà Mau phấn đấu cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho 100% người cao tuổi; nhất là quan tâm trợ giúp, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người cao tuổi có khó khăn tài chính, bị bạo hành, bạo lực và ngược đãi khi có nhu cầu. 

Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, truyền thông về quyền trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi và đảm bảo người cao tuổi thuộc diện trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa tỉnh thông hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo hành, bạo lực và ngược đãi...

Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính ở tỉnh Cà Mau được thực hiện thường xuyên hàng năm, thông qua các hoạt động gồm: rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi; tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi ở Cà Mau còn được lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định.

Tỉnh Cà Mau hiện có gần 120.000 người cao tuổi. Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Hội Người cao tuổi các cấp phát huy tốt các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để người cao tuổi đóng góp khả năng, trí tuệ, công sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, nhất là quan tâm cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo hành, bạo lực và ngược đãi khi có nhu cầu./.

Tin liên quan

Xem thêm