Xã hội

Cà Mau thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Đầm Thị Tường có cảnh quan thiên nhiên đặc biệt ở Cà Mau, được coi là "biển hồ" ở Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

TTXVN - Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành đúng tiến độ các mặt công tác trọng tâm.

Trong tháng 3/2023, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chủ lực của tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án, công trình trọng điểm; khai thác tốt các nguồn thu ngân sách; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Trong đó, Cà Mau triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm 2023, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chương trình hành động số 01/CTr- UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Địa phương tập trung rà soát, đánh giá chính xác các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng ngành, lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, then chốt gắn với việc đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

UBND tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh; đẩy nhanh tiến độ rà soát, trình và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các địa phương chủ động theo dõi, quản lý, bám sát vùng nuôi, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất; nắm chặt tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, để chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai, như: tình trạng sạt lở đất, dông lốc, triều cường, nước biển dâng...

UBND tỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên; thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, vay vốn để khuyến khích doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về việc chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã có Thư ngỏ kêu gọi ngư dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt, ngư dân không đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Cơ quan chức năng tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài. Các trường hợp vi phạm khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực ngành, kinh tế đang trên đà tăng trưởng ổn định, mạnh mẽ. Sản lượng thủy sản của tỉnh đạt hơn 104.660 tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến ngày 22/2, tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 460,5 tỷ đồng, bằng 10,9% kế hoạch.../.


Kim Há

Xem thêm