Giáo dục

Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên phát huy hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài

Ninh Thuận

Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác khuyến học.

Sáng 5/7, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Cụm 6, gồm các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông) tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị. 
Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Cụm trưởng Cụm 6, Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Khuyến học Cụm 6 thống nhất tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả kết luận của Ban Bí thư, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030 gắn với xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg, ngày 9/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Hội Khuyến học Cụm 6 tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt cơ chế, chính sách, hoạt động của Hội đặc thù được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là Hội Khuyến học cơ sở. Hội tiếp tục đa dạng hóa các loại hình quỹ, tăng suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở; tăng cường tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài. Hội tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá cụ thể việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo đúng Điều lệ Hội...

Để giải quyết khó khăn về kinh phí cho các cấp Hội hoạt động, Hội Khuyến học Cụm 6 sẽ tăng cường vận động, huy động các nguồn lực để gây dựng quỹ Hội; đồng thời, kiến nghị Hội Khuyến học Việt Nam tham mưu Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quan tâm cấp kinh phí hoạt động cho Hội Khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đồng bộ trên cả nước.

Sáu tháng đầu năm 2024, Hội Khuyến học Cụm 6 luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; đồng thời, làm tốt vai trò nòng cốt trong việc vận động phối hợp, liên kết với các ban, ngành trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp vẫn được duy trì và phát triển, bình quân năm sau cao hơn năm trước, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng, phát triển quỹ, tích cực hỗ trợ học sinh khó khăn duy trì học tập, tuyên dương, khuyến khích tài năng trẻ, khen thưởng, động viên người lớn tuổi có thành tích trong học tập, lao động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội.

Toàn Cụm hiện có 1.189 Hội khuyến học cơ sở; 13.968 Chi hội khuyến học (tăng 116 chi hội so với năm 2023); 6.172 Ban khuyến học. Toàn Cụm hiện có trên 2.191.950 hội viên (tăng trên 77.000 hội viên so với năm 2023). Tổng số công dân đăng ký công dân học tập là trên 2.182.500 người, chiếm 32,68% tổng số công dân trong Cụm. Hội Khuyến học Cụm 6 đã tổ chức đăng ký các mô hình học tập năm 2024. Tổng quỹ khuyến học toàn Cụm đạt hơn 191 tỷ đồng, tăng hơn cùng kỳ năm 2023 là 30,9 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu góp ý xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của Cụm 6. 
Ảnh: Công Thử - TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập các tỉnh trong Cụm đang gặp phải như: công tác phát triển hội viên vẫn còn thấp, tổ chức Hội phát triển không đồng đều, có nơi chưa có tổ chức khuyến học; việc tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học chưa được quan tâm đúng mức.

Bên cạnh đó, một số tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, chưa đáp ứng yêu cầu trong việc hỗ trợ giáo dục, động viên, khích lệ học sinh học tập.

Nguyên nhân là do sự phối hợp giữa Hội Khuyến học các cấp với ngành Giáo dục về khuyến học, khuyến tài chưa đồng bộ; cơ chế, chính sách của địa phương chưa đảm bảo yêu cầu điều kiện tối thiểu cho các cấp Hội Khuyến học hoạt động; lực lượng làm công tác khuyến học ở cơ sở còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm… Vì vậy, việc đầu tư chuyên sâu vào nhiệm vụ khuyến học còn hạn chế.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận trao cờ luân lưu cho Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng./.

Công Thử

Xem thêm