Thời sự

Cao Bằng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Cao Bằng

Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Cao Bằng gặp vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

TTXVN - Ngày 10/5, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đã làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng về nắm tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, 4 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 161,33 triệu USD, đạt 25% kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch đến tham quan ước đạt trên 476.000 lượt, đạt 36,6% kế hoạch. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên 269 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch...

Tuy nhiên kinh tế - xã hội của Cao Bằng tăng trưởng thấp. Một số doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án thủy điện chậm; chưa có nhiều sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công thấp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa có chuyển biến tích cực.

Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Cao Bằng gặp vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong năm 2023, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được dự kiến bố trí vốn trên 1.282 tỷ đồng (chiếm 31,4% tổng vốn đầu tư công). Nhưng hiện nay, dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nên chưa đủ điều kiện giao vốn theo quy định...

Tỉnh Cao Bằng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, bố trí vốn Ngân sách Trung ương thực hiện các dự án trọng điểm như Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Du lịch thác Bản Giốc...

Tỉnh Cao Bằng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục cấp vốn triển khai thực hiện đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện; ký văn bản thỏa thuận về xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật theo hướng chính ngạch với Trung Quốc nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh, qua báo cáo, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho thấy, tỉnh Cao Bằng gặp nhiều vướng mắc trong thể chế; cơ chế điều hành; phân cấp nhiệm vụ và tham mưu, phối hợp thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn giữa địa phương và các bộ, ngành Trung ương.

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng cần bổ sung, đánh giá kỹ hơn về nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó đề xuất những kiến nghị có cơ sở, căn cứ cụ thế.

Đối với vấn đề Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh cần tiếp tục tiếp tục hoàn thiện để trình Hội đồng thẩm định, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, tỉnh Cao Bằng cần có những kiến nghị rõ ràng, cụ thể khi Ủy ban Dân tộc xin ý kiến sửa các nghị định, quy định và thông tư liên quan.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cao Bằng cần tập trung xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các vùng, miền khác.

Khi được cấp ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh cần quản lý chương trình theo mục tiêu, phân bổ vốn cho đúng đối tượng; phấn đầu hoàn thành các mục tiêu của chương trình đề ra...

Đoàn công tác tiếp thu các kiến nghị của tỉnh Cao Bằng để phản ánh với các bộ, ngành liên quan; hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/5.../.


Chu Hiệu

Xem thêm