Chỉ đạo, Điều hành

Chống tiêu cực, lãng phí trong Công an nhân dân là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Bộ Công an không tăng biên chế nhưng đã bố trí được gần 60.000 cán bộ về làm việc tại Công an cấp xã.

(TTXVN) Ngày 30/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an ( Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

*“Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết, năm 2022, Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lực lượng và công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng thuộc trách nhiệm của Công an nhân dân. 

Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, xây dựng, bổ sung nhiệm vụ về phòng, chống tiêu cực để thực hiện, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; khẳng định vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của lực lượng Công an nhân dân, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, góp phần xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong Công an nhân dân và đấu tranh, phòng, chống tội phạm tham nhũng. Nổi bật là đơn vị đã đổi mới phương pháp lãnh đạo theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; bảo vệ tốt chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; nâng cao vai trò cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị…

 *“Thanh bảo kiếm” sắc bén 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đánh giá, nếu không có lực lượng Công an - “thanh bảo kiếm” sắc bén, không thể có kết quả phòng, chống tham nhũng hiệu quả như thời gian qua. 

Chống tiêu cực, lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; muốn xây dựng xã hội trong sạch, vững mạnh thì lực lượng Công an nhân dân phải trong sạch, vững mạnh. Công tác này Bộ Công an làm rất tốt từ công tác tổ chức cán bộ, pháp chế, trại giam,... đến Công an các địa phương. Điều này thể hiện ngành Công an đã thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí rất đầy đủ, toàn diện. 

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị, thông qua Hội nghị này, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố sẽ quán triệt để triển khai thực hiện tại địa phương; tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

* Chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo các cấp trong Công an nhân dân, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12. 

“Bộ Công an không tăng biên chế nhưng đã bố trí được gần 60.000 cán bộ về làm việc tại Công an cấp xã. Từ đó, giảm gần 30.000 Trưởng, Phó Công an xã bán chuyên trách, tiết kiệm tiền ngân sách cho các địa phương, trong khi đó Bộ Công an không tăng chi phí. Như vậy, rõ ràng năng suất lao động tăng lên, chi phí giảm rất nhiều. Chỉ một việc này cho thấy đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương bước đầu đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". “Đây là yêu cầu rất lớn, trong đó, công tác tổ chức cán bộ đã bám sát giải pháp trọng tâm, đột phá và đạt những kết quả quan trọng, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tăng cường cho lực lượng ở cơ sở, đơn vị chiến đấu, góp phần tích cực giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở” - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. “Bộ Công an là ngành duy nhất thực hiện bố trí cán bộ Công an cấp trưởng không phải người địa phương. Chúng ta khuyến khích tự phát hiện, tự xử lý vi phạm nên nhiều đơn vị rất tích cực chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến hiệu quả rất cao về cải cách hành chính của lực lượng đã góp phần rất lớn trong tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực nói chung và trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng. “Chúng ta đã thực hiện rất tốt Đề án 06, đi đầu trong cải cách hành chính. Kết quả cải cách thủ tục hành chính đã tiết kiệm rất lớn cho xã hội, cho người dân và phòng chống tham nhũng vặt” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân phải được tiến hành đồng bộ gắn với việc thực hiện 3 giải pháp trọng tâm đột phá và phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân, trọng tâm là hiện đại con người; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác; nâng cao chất lượng sinh hoạt các cấp ủy trong Công an nhân dân, thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp…

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn; tăng cường quản lý biên chế, quản lý quỹ lương, giám sát chất lượng công trình, kiểm tra chi phí trong tất cả các khâu của Công an các đơn vị, địa phương; tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, phát hiện, xử lý sai phạm.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng yêu cầu, các Phó Trưởng ban, các thành viên nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác này; cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao…/.

TTXVN

Xem thêm