Thời sự

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo,... toàn ngành công an đã lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự Công an Nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN)- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2023), chiều 11/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.  

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước đánh giá, những năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toàn lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, hiệp đồng tác chiến với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đề cập đến bối cảnh tình hình năm 2023 và những năm tiếp theo đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm nặng nề đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Chủ tịch nước chỉ rõ, các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng chống đối đã và đang ráo riết thực hiện những âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước… Còn ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực; an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế… vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng uỷ Cục An ninh chính trị nội bộ làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. 

Cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ dự buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cần nhận thức sâu sắc rằng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn chặt và góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng đánh giá, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, xác lập những điểm mới về lý luận trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải pháp trong tình hình mới. 

Cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ dự buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nghiên cứu chỉ rõ được các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ và những nội dung công tác chiến lược trong thời gian tới để đề xuất bổ sung vào Nghị quyết mới về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” sẽ được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét tới đây.  

Cùng với đó là tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng, diễn biến tình hình từ sớm, từ xa các nguy cơ, âm mưu, hoạt động tấn công vào nội bộ để kịp thời tham mưu các cấp có chủ trương, giải pháp hiệu quả. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức ảnh Bác Hồ với cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân cho Cục An ninh chính trị nội bộ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời tham mưu, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tuyệt đối không để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh quốc gia. 

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tấn công trực diện, phủ định, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức ảnh Bác Hồ với cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân cho Cục An ninh chính trị nội bộ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tiếp tục duy trì và thể hiện vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng Internet, mạng xã hội, bảo đảm ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và chiến lược hơn. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin - truyền thông. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Bộ Công an với cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu cũng như xác định rõ hơn trách nhiệm giữa Công an, Quân đội và các bộ, ban, ngành trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, lực lượng Công an, trực tiếp là lực lượng An ninh chính trị nội bộ làm nòng cốt.  

Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó có lực lượng An ninh chính trị nội bộ, một lực lượng trọng yếu của Công an nhân dân. 

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên đầu tư về mọi mặt để xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ; luôn ý thức sâu sắc rằng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” để lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng luôn là “thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Quang Vũ

Xem thêm