Thời sự

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ninh Thuận

Trong chương trình công tác tại tỉnh Ninh Thuận, sáng 16/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN) - Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ, ngành.

Hai năm 2021 - 2022, kinh tế Ninh Thuận duy trì ổn định, tăng trưởng bình quân đạt 8,91%. Quy mô nền kinh tế mở rộng, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 76,8 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Thu ngân sách năm 2022 đạt 3.830 tỷ đồng, vượt 28,5% dự toán Trung ương giao; 6 tháng năm 2023 ước đạt 1.819 tỷ đồng.

Tỉnh đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh riêng có với nhiều điểm sáng như: Kinh tế biển đóng góp trên 40% vào GRDP; đột phá về phát triển năng lượng tái tạo, đóng góp trên 21% vào GRDP, có 57 dự án với tổng cộng suất trên 3.400 MW, hàng năm phát trên 7 triệu Kwh; từng bước hình thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả bước đầu, với 31 dự án đi vào hoạt động. Đặc biệt, Ninh Thuận đã trở thành trung tâm sản xuất tôm giống, chiếm 30% tổng nhu cầu tôm giống của cả nước. Lượng khách du lịch đến Ninh Thuận tăng mạnh, năm 2022 đạt 2,4 triệu lượt, 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1,7 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay. Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) Ninh Thuận vươn lên xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ninh Thuận có vị trí chiến lược quan trọng, hơn hai năm qua, Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân; đạt 11/13 chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Kinh tế duy trì ổn định, tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được nâng lên. Người dân cảm nhận rõ và được hưởng thành tựu của quá tình phát triển. Tỉnh đã cơ bản hoàn thành các hồ chứa nước ngọt, góp phần giải bài toàn thiếu nước sạch trầm trọng trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. An sinh xã hội, chăm sóc người có công được quan tâm, triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy; phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hoạt động của các cơ quan Nhà nước tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng, Ninh Thuận vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế tăng trưởng cao, nhưng chưa thực sự đồng đều trên các lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế và quy mô dân số còn nhỏ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tốc độ đô thị hóa chậm…

Nhấn mạnh thành tựu mới luôn đặt ra những thách thức mới, đề cập đến nhiệm vụ của Ninh Thuận trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tỉnh cần phát huy cao độ tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương; tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Ninh Thuận.

“Quyết tâm cao, nỗ lực nhiều hơn nữa để phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước gợi ý Ninh Thuận trong phát triển kinh tế, kế thừa kinh nghiệm, thành tựu đạt được trong thời gian qua, tỉnh cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực là lợi thế cạnh tranh của địa phương; chú ý phát triển du lịch cao cấp, chuyển đổi số, công nghệ cao. Đặc biệt là tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng số, hạ tầng các lĩnh vực khác ngoài giao thông; chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo cho người có công; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch nước yêu cầu Ninh Thuận không ngừng củng cố quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia trong nhân dân. Tỉnh chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" bảo đảm ổn định; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần xác định đây là yếu tố then chốt, nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm trong sạch tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học - Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn năm 2023- 2030. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; tránh tình trạng “sợ, không dám làm”. Đi liền với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; đồng thời phải xử lý nghiêm tập thể, cá nhân cố tình vi phạm. Chủ tịch nước lưu ý trong xây dựng bộ máy các cấp, cần chú ý đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc; phát huy tốt sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tại buổi làm việc, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận./.

Quang Vũ

Xem thêm