Khoa học

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 20/11, tại Hà Nội, Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được tổ chức.

Theo Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chúc mừng tân Thứ trưởng Hoàng Minh, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, lãnh đạo và cán bộ công chức Bộ Khoa học và Công nghệ hy vọng, tin tưởng, với quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện qua nhiều vị trí khác nhau, ông Hoàng Minh sẽ cùng với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác và chia sẻ vì công việc chung, vì sự phát triển của Bộ và của ngành Khoa học Công nghệ.

Bộ trưởng cho biết, Bộ và ngành Khoa học Công nghệ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp để khoa học và công nghệ đóng góp tích cực vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ Đại hội XIII; đồng thời, triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Bộ cũng tập trung hoàn thiện các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thông qua việc phối hợp với các Ban của Đảng tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Cùng với các nội dung công việc trên, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết thêm, nhiệm kỳ này, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức được Chính phủ phân công chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo. Đây là nội dung quản lý nhà nước mới, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt. Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các hoạt động hỗ trợ phát triển công nghệ phục vụ việc phát triển kinh tế-xã hội cũng đang đặt ra rất cụ thể và cấp bách. Bộ trưởng tin tưởng, có thêm đóng góp của đồng chí Hoàng Minh trong tập thể lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo một cách đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.

“Các nhiệm vụ trên đòi hỏi toàn ngành phải có quyết tâm cao độ, dám nghĩ, dám làm; đồng thời, cần siết chặt kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ. Chúng tôi đặt niềm tin, đồng chí Hoàng Minh sẽ nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công của Ban Cán sự đảng Bộ, cùng với tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Bộ và của ngành”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao trọng trách mới; cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng của tập thể lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Ông Hoàng Minh khẳng định, việc được bổ nhiệm là Thứ trưởng là niềm vinh dự lớn không chỉ của cá nhân mà còn là niềm vui của những đồng nghiệp tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, song, đây cũng là trách nhiệm nặng nề. Ông Hoàng Minh cho biết, ông sẽ nỗ lực hết sức để cùng tập thể Bộ Khoa học và Công nghệ đưa lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển./.

Thu Phương

Xem thêm