Thời sự

Công khai các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân vào Kiểm toán nhà nước ngày càng cao, đòi hỏi Kiểm toán nhà nước phải thường xuyên đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 4/1, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, năm 2023, đất nước đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, tác động nhất định đến hoạt động kiểm toán, song toàn ngành Kiểm toán nhà nước đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà Kiểm toán nhà nước đã đạt được trong năm 2023; kết quả công tác của ngành Kiểm toán nhà nước đã góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kết quả kiểm toán cũng đã cung cấp nhiều thông tin phục vụ tốt cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Năm 2024 được đánh giá là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức với kinh tế Việt Nam và thế giới; bất cập, hạn chế trong nội tại nền kinh tế bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đối với Kiểm toán nhà nước là nặng nề và thách thức. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đề ra.

Kiểm toán nhà nước cần bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Chiến lược Phát triển Kiểm toán nhà nước để thực hiện nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục đổi mới phương thức kiểm toán; tăng cường giáo dục về đạo đức, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp; công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường năng lực chuyên môn đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế; xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh...

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân vào Kiểm toán nhà nước ngày càng cao, đòi hỏi Kiểm toán nhà nước phải thường xuyên đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để đạt được những kết quả công tác nổi bật trong năm 2023, Kiểm toán nhà nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2025; là năm Kiểm toán nhà nước triển khai kiểm toán việc thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, chủ trương chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đây cũng là năm Kiểm toán nhà nước thực hiện Kế hoạch kiểm toán với nhiều chủ đề lớn phục vụ các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến ngày 15/12/2023, toàn Ngành đã kết thúc kiểm toán 171 cuộc, phát hành 173 báo cáo kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Tổng hợp kết quả kiểm toán đối với các báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 4.099,1 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 7.392,5 tỷ đồng; kiến nghị khác 18.753,4 tỷ đồng.

Để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, Kiểm toán nhà nước đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, Kiểm toán nhà nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2024 đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng trên tinh thần đổi mới toàn diện, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đặc biệt, Kiểm toán nhà nước tiếp tục coi trọng, đề cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm công chức, kiểm toán viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…/.


Đỗ Bình

Xem thêm