Thời sự

Công tác dân vận góp phần giữ vững ổn định và phát triển tỉnh Phú Yên

Phú Yên

Toàn tỉnh Phú Yên thực hiện có hiệu quả gần 7.700 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận làm rõ thêm các kết quả đạt được, một số hạn chế trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW cũng được đề xuất.

Ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Theo ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận, cấp ủy, tổ chức Đảng, ngành Dân vận tỉnh cần tiếp tục triển khai có chiều sâu Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cấp ủy Đảng, đơn vị, ngành Dân vận cần tăng cường kiểm tra giám sát; nâng cao công tác nắm bắt tình hình nhân dân để chủ động giải quyết sự việc từ cơ sở; củng cố, kiện toàn bộ máy; nỗ lực với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An đề nghị: các cấp ủy, tổ chức Đảng, lực lượng vũ trang tỉnh và ngành Dân vận cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; không ngừng đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân.

Các tổ chức Đảng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Cán bộ dân vận phải có trách nhiệm, phải dày về đức, mạnh về bản lĩnh, vững về chuyên môn, thực sự phải là “lực lượng tuyến đầu” của Đảng; có tác phong gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW, Tỉnh ủy Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác dân vận. 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn về công tác dân vận; giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề nhằm kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái được đẩy mạnh, triển khai quyết liệt, đồng bộ. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tăng cường đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Phú Yên đã có nhiều nỗ lực, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Công tác tiếp dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nền nếp hơn; giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân được chỉ đạo kịp thời.

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh; các mô hình, điển hình về công tác dân vận được xây dựng, nhân rộng. Toàn tỉnh đăng ký, thực hiện có hiệu quả gần 7.700 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Phú Yên tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xuân Triệu

Xem thêm