Thời sự

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Thủ đô

Hà Nội

Người lao động Thủ đô phát huy ý chí, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách thi đua lao động sản xuất, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

TTXVN - Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra vào ngày 16 - 17/10 tới với sự tham gia của 550 đại biểu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của các cấp Công đoàn theo phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Để tổ chức thành công Đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở, các đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Phạm Quang Thanh cho biết, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền; biên soạn, phát hành cuốn Kỷ yếu Đại hội "Đổi mới, Vượt khó, Phát triển"; tổ chức 5 cụm pano tuyên truyền tại các cửa ngõ vào Thủ đô, 3 cụm pano tuyên truyền và 500 khẩu hiệu treo dọc các tuyến phố trung tâm. Đồng thời, xây dựng đoạn phim ngắn giới thiệu về Đại hội, xây dựng phóng sự truyền hình phản ánh những hoạt động nổi bật của phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023...

Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở treo khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động về Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổ chức trưng bày ảnh "Công đoàn Hà Nội - Dấu ấn nhiệm kỳ"; Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội tại quận Hoàn Kiếm, thị xã Sơn Tây, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; tổ chức Chung khảo Hội diễn Văn nghệ công nhân viên chức, lao động năm 2023... Công tác tuyên truyền sẽ được triển khai sâu rộng trên các báo của Trung ương, Hà Nội và trên các nền tảng số của các cấp Công đoàn trong thời gian diễn ra Đại hội.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, việc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội cũng như tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Qua đó, tập trung trí tuệ của cán bộ, các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước tham gia xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh theo Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh theo Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Đặc biệt, thông qua tuyên truyền cổ vũ, động viên các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động Thủ đô phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách thi đua lao động sản xuất, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, củng cố niềm tin về vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Hơn nữa, cũng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp với nhiều hoạt động cụ thể như đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo" Thủ đô; Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023; xây dựng các công trình chất lượng cao chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII./. 

Linh Khánh

Tin liên quan

Xem thêm