An sinh

Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với công nhân viên chức lao động

Quảng Ngãi

Các cấp Công đoàn Quảng Ngãi đã hỗ trợ gần 6.500 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng Đại hội bức trướng với nội dung: "Đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Ngãi “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/9, tại Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Phúc Nhân đã tái đắc cử là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tập trung xây dựng các cấp Công đoàn vững mạnh, có năng lực thích ứng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với công nhân viên chức lao động. Các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi phấn đấu hơn 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được. Trong thành tích chung đó, rất vinh dự và tự hào có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp Công đoàn của tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của tỉnh. Công đoàn các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đặc biệt là vai trò tham mưu các chính sách bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp Công đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và cán bộ Công đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát hợp, khoa học, khả thi và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân, làm sâu sắc thêm nhận thức về giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về Đảng, về tổ chức công đoàn. Các cấp Công đoàn cần tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; kịp thời hỗ trợ người lao động ứng phó, thích ứng, giải quyết các khó khăn, thách thức, rủi ro…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 221 cuộc giám sát; tham gia phản biện, góp ý vào 77 văn bản về cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động công đoàn và công nhân viên chức lao động. 100% doanh nghiệp nhà nước, 96,67% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã thành lập Công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất 50% thỏa ước có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật, 14% thỏa ước đạt loại A. 85% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp đông công nhân lao động có thực hiện bữa ăn ca cho người lao động, giá trị định suất bữa ăn ca dao động từ 20.000 đến 36.000 đồng/người/bữa.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chi hỗ trợ cho gần 6.500 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với số tiền trên 3,4 tỷ đồng; thăm và hỗ trợ 157 lượt đoàn viên tuyến đầu chống dịch với số tiền gần 900 triệu đồng. Các cấp Công đoàn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 335 nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hơn 69.600 lượt đoàn viên, người lao động của tỉnh được học tập nâng cao trình độ chính trị, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp.../.

Đinh Hương

Xem thêm