Xã hội

Củng cố quan hệ giữa Đoàn Thanh niên với Hội Cựu chiến binh

Bắc Ninh

Hai bên phối hợp triển khai việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

TTXVN - Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và hội viên cựu chiến binh về công tác phối hợp, chiều 28/11, tại thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Ký kết chương trình tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028.

Đây là dịp để Đoàn Thanh niên với Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể và nhân dân tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng, tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên được hai bên phối hợp chỉ đạo triển khai đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở, đồng hành trong khởi nghiệp, lập nghiệp, định hướng lối sống, hình thành nếp sống văn hóa cho thanh niên. Hai đơn vị tập trung đồng hành với thanh niên trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động phát động; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh…Trong khi đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xây dựng và thành lập các câu lạc bộ tuổi trẻ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng và mời thành viên Hội Cựu chiến binh tham gia câu lạc bộ. Tổ chức Đoàn cấp dưới triển khai, xây dựng mô hình “Liên kết 2 chi” tại các chi đoàn thôn, khu phố.

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai các hoạt động phối hợp; triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới”. 100% các cấp bộ Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tại các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Quân sự và các ngành có liên quan tích cực phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia sơ tuyển, khám tuyển và sẵn sàng nhập ngũ. Các cơ sở Hội, Đoàn tổ chức gặp gỡ, nói chuyện truyền thống, kể chuyện chiến đấu, giao lưu, động viên, thăm tặng quà tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Hằng năm, 100% các tổ chức Hội, Đoàn đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa. Hai bên đã phối hợp tổ chức hơn 1.100 buổi nói chuyện truyền thống, kể chuyện về Bác Hồ, sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, tọa đàm giao lưu hội viên cựu chiến binh với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, thu hút hơn 220.000 lượt hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên tham gia./

Thanh Thương

Xem thêm