Xã hội

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Phú Thọ

Công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã đề ra

TTXVN - Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 21/9, với sự tham gia của 300 đại biểu.

Đại hội đã bầu 39 thành viên vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XVII. Ông Hà Đức Quảng tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, những kết quả đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Ban Chấp hành trình Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, tồn tại: Công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan ở một số nơi thực hiện chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế; công tác tuyên truyền ở một số doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả chưa cao; một số đơn vị chưa làm tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn… Đây là những vấn đề Đại hội cần tiếp tục đi sâu thảo luận, phân tích để khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ, thời gian tới, gắn liền với thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương, lực lượng công nhân, viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh, đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đồng thời cũng là áp lực đối với tổ chức Công đoàn trong bối cảnh các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, căn bản. Trong bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, đòi hỏi từng cấp, mỗi cán bộ Công đoàn của tỉnh cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động, nhất là trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; cần đổi mới công tác tuyên truyền, thu hút và tập hợp người lao động, trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW 2021 của Bộ Chính trị về việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phù hợp với đặc thù của tỉnh; thực hiện tốt chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn tỉnh tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với nội dung, phương pháp phù hợp với thực tiễn; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, chú trọng công tác phát triển đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có năng lực, tâm huyết, kỹ năng trong tình hình mới…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đề nghị, tổ chức Công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Phú Thọ vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực thích ứng và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Hằng năm, có 99,6% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 75,43% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 90,04% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Qua đó, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người lao động được giải quyết kịp thời; nhiều khó khăn của doanh nghiệp được người lao động chia sẻ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã đề ra; phát triển thêm 26.381 đoàn viên, thành lập mới 206 Công đoàn cơ sở; gần 7.160 đoàn viên được kết nạp vào Đảng…

Với những đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Bằng Lao động sáng tạo cùng nhiều phần thưởng cao quý khác./.

PV

Xem thêm