An sinh

Đắk Lắk xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở

Đắk Lắk

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 96 tỷ đồng; trong đó, kinh phí Bộ Công an vận động hỗ trợ là 60 tỷ đồng.

TTXVN - Ngày 3/5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, các chế độ chính sách và công việc phát sinh theo quy định của pháp luật.

Đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp. 
Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, thông qua 9 Nghị quyết quan trọng với tỷ lệ tán thành cao. Nổi bật có các Nghị quyết như: Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024; Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp xem xét, thông qua các Nghị quyết về biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù năm 2024; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, phân bổ và cập nhật chi tiết danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Đại biểu xem xét, thống nhất dừng ban hành “Nghị quyết sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 09 ngày 6/5/2019 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột” để UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật và trình tại kỳ họp khác của HĐND tỉnh khi đủ điều kiện.

Theo các đại biểu, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024 là phù hợp, cần thiết nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số (Đề án). Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 96 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn); trong đó, kinh phí Bộ Công an vận động hỗ trợ là 60 tỷ đồng, kinh phí tỉnh Đắk Lắk đối ứng hỗ trợ 24 tỷ đồng, kinh phí còn lại (12 tỷ đồng) Công an tỉnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, bố trí đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương và vận động các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 751 căn đã khởi công xây dựng, trong đó, 152 căn hoàn thiện phần thô, 16 căn hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, các đại biểu thống nhất điều chỉnh giảm số vốn hơn 989 tỷ đồng đối với một số dự án chưa triển khai, do hủy dự toán, dư so với số vốn dự kiến ban đầu. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn hơn 989 tỷ đồng; trong đó, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và bố trí lại hơn 63 tỷ đồng cho 18 dự án; tăng mức đầu tư hơn 91 tỷ đồng cho hai dự án là trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hồ chứa nước Yên Ngựa, dự kiến khởi công mới 2 dự án là Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2 và Hệ thống quan trắc nước thải tự động Khu công nghiệp Hòa Phú, tổng mức đầu tư 54,7 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết được thông qua, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

UBND tỉnh và các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; đồng thời khẩn trương giao biên chế, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; hỗ trợ, tổ chức xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo sở, ngành, địa phương sớm tổ chức triển khai, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các cấp, ngành, cán bộ, công chức, nhân dân tiếp cận, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết./.

Tống Thị Hoài Thu

Tin liên quan

Xem thêm