Xã hội

Dấu ấn tuổi trẻ trong hành trình xây dựng Bến Tre xanh

Bến Tre

Tổng giá trị làm lợi của chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” diễn ra từ 27/5 - 30/7, là hơn 4,5 tỷ đồng và trên 10.000 ngày công lao động...

Thanh niên tình nguyện xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn tại Giồng Trôm, Bến Tre. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

TTXVN - Tại Hội nghị giao ban Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” diễn ra ngày 1/8, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre Phan Thanh Trẻ thông tin, Chiến dịch được tổ chức tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trọng tâm tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã An toàn khu và xã đảo của tỉnh.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong chuyển đổi số, xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Bến Tre xanh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chiến dịch gồm một Chương trình, 4 Chiến dịch tình nguyện (Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”), diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10/2023.

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” đã thu hút 334 chiến sĩ ngoài tỉnh, 79 chiến sĩ trong tỉnh và 397 chiến sĩ là các đội hình chuyên ngoài tỉnh, với 36.548 đoàn viên thanh niên tại chỗ tham gia. Từ 27/5 - 30/7, các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” đã tham gia bê tông mới 10,3 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 29,4 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng 7 tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng 25 nhà tình thương, 8 cầu giao thông nông thôn, sửa chữa 12 phòng học...Tổng giá trị làm lợi của chiến dịch hơn 4,5 tỷ đồng và trên 10.000 ngày công lao động...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo chiến dịch Nguyễn Thị Bé Mười, để chiến dịch thực sự lan tỏa, hiệu quả, các địa phương, đơn vị cần chú trọng động viên chiến sĩ; quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tạo dấu ấn trong các hoạt động chuyển đổi số, tham gia xây dựng Bến Tre xanh.

Thanh niên tình nguyện sơn, sửa các khu vui chơi thiếu nhi tại Giồng Trôm, Bến Tre. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến dịch; tuyên truyền đúng đối tượng, nội dung cô đọng để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận. Trong đó, các đơn vị quan tâm thực hiện tốt việc tuyên truyền các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động chuyển đổi số, cài đặt định danh điện tử, tham gia đề án phát triển sinh kế thoát nghèo và khởi nghiệp, việc vận động người dân chung tay bảo quản các công trình thực hiện trong Chiến dịch.

Các địa phương quan tâm công tác khen thưởng, động viên đối với các đội hình tình nguyện và các hộ gia đình nuôi quân; phải đảm bảo đúng người, đúng việc. Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng chủ động phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong Chiến dịch./.

Chương Đài

Xem thêm