Xã hội

Đẩy mạnh công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Phú Yên

Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/7, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Hơn 150 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các địa phương và cơ quan liên quan thuộc khu vực phía Nam (từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở vào) đã được đại diện Cục Bản quyền tác giả tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định 17/2021/NĐ-CP, bao gồm: chính sách của Nhà nước, trách nhiệm và nội dung quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; quy định các loại hình tác phẩm, các quyền tác giả, quyền liên quan và việc sử dụng tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan trong một số trường hợp; quy định các trường hợp giới, ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan; đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đại diện tập thể và tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan; bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Các đại biểu được phổ biến một số quy định về việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; quy định về trả tiền bản quyền trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan; xác định xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, thiệt hại từ hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Hội nghị hướng đến mục tiêu đưa Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cam kết quốc tế thực sự đi vào cuộc sống. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách hướng đến các nhóm đối tượng là các cơ quan quản lý, thực thi, các chủ thể quyền, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan. Qua đó nhằm nâng cao vai trò và đẩy mạnh công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là việc xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan bằng biện pháp hành chính trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư cũng như thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Ngày 26/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Quyền tác giả, quyền liên quan có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, báo chí, xuất bản, sử dụng hình ảnh trong kinh doanh, dịch vụ; sử dụng chương trình phần mềm máy tính ở các doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan./.

Tường Quân

Xem thêm