Xã hội

Đẩy mạnh hoạt động trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện

Năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

TTXVN - Theo thống kê của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), số lượng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích có sự tăng trưởng qua các năm. Năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc trả kết quả qua bưu điện đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Người dân sử dụng dịch vụ chuyển phát bưu chính công. (Ảnh: VNpost/TTXVN phát)

Các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn để đào tạo, tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, thay vì phải đến bộ phận "một cửa" để nộp hồ sơ và nhận kết quả có thể lựa chọn chuyển phát qua bưu điện. Bưu điện sẽ chuyển hồ sơ và kết quả giải quyết đến tận địa chỉ theo yêu cầu và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Như vậy, người dân, doanh nghiệp có thể nộp và nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính, các ngày nghỉ.

Đối với địa phương,  việc triển khai dịch vụ chuyển phát bưu chính công sẽ góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong cải cách hành chính. Việc tham gia của bưu điện vào công tác tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương.

Mạng lưới bưu điện Việt Nam thực hiện chuyển phát thủ tục hành chính. (Ảnh: VNpost/TTXVN phát)

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, với mục tiêu là “cánh tay nối dài”, là một bộ phận của cơ quan hành chính các cấp, ngành bưu điện luôn nỗ lực tham gia cung cấp sâu rộng hơn nữa các dịch vụ công. Đặc biệt, mạng lưới bưu điện Việt Nam đã, đang và sẽ tích cực hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần vào mục tiêu xây dựng nền hành chính đơn giản, minh bạch, nhanh gọn, đúng pháp luật và phục vụ nhân dân tốt nhất, theo phương châm “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Đây cũng là một trong những nội dung được ngành bưu điện tập trung triển khai hướng đến việc thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử.

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 9/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1669/BTTTT-BC về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, các nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Ngọc Bích

Xem thêm