Khoa học

Đổi mới công nghệ số, hướng đến kinh tế xanh

Quảng Ninh

Diễn đàn Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng đến phát triển bền vững, mở ra những cơ hội kết nối, chuyển đổi xanh cho các doanh nghiệp, tổ chức.

TTXVN - Trong khuôn khổ Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023, ngày 30/9, tại thành phố Hạ Long, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững, mở ra những cơ hội kết nối, chuyển đổi xanh cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang là xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang là xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới. Tại Diễn đàn các nhà khoa học, các chuyên gia chia sẻ để có thêm góc nhìn về đổi mới sáng tạo, đó là quá trình phát triển của đổi mới công nghệ cộng với quá trình thay đổi về quản lý, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra những sản phẩm mới, quy trình mới, nâng giá trị cho doanh nghiệp cũng như tạo ra sản phẩm vật chất cho xã hội.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phân tích, chuyển đổi số nếu nhìn từ góc độ đổi mới sáng tạo chính là quá trình đổi mới công nghệ bằng công nghệ mới nhất, là những công nghệ số. Diễn đàn sẽ tập trung vào chuyển đổi số trong doanh nghiệp, ở góc nhìn đổi mới sáng tạo, chuyển đối số trong doanh nghiệp không thuần túy là ứng dụng công nghệ thông tin hay nâng cấp hạ tầng máy móc, mà đó là quá trình thay đổi nội tại, quy trình xử lý công việc, thậm chí hướng đến thay đổi toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm của doanh nghiệp khi ứng dụng chuyển đổi số. Mục tiêu đặt ra là nâng cao hiệu suất quản lý sản xuất trong doanh nghiệp; tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới. Chuyển đổi xanh không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, mà phải kèm theo quy trình thay đổi quá trình sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải nhà kính, bảo vệ môi trường, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhận định, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Thảo luận các giải pháp về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các đại biểu đã phân tích về bài học kinh nghiệm và cam kết hỗ trợ cho Việt Nam chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới; thúc đẩy Chương trình hợp tác quốc tế về nghiên cứu chung và đổi mới sáng tạo của Horizon Europe cho Việt Nam; các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp.

Các nhà khoa học, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận về các biện pháp thực thi chính sách và cụ thể hóa các chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới, đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các ngành chuyển đổi xanh; các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là tư vấn hiệu quả nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra định hướng phát triển dựa trên triết lý: Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột: Thiên nhiên – Con người – Văn hóa, phát huy nội lực, tranh thủ thu hút đầu tư trong xu thế hòa bình, hợp tác và hội nhập. Tỉnh phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường. Quảng Ninh cũng xác định chuyển đối số là xu thế tất yếu và là một trong những chỉ tiêu quan trọng, góp phần chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế từ “nâu” sang “xanh”.

Các doanh nghiệp, tổ chức trao biên bản ghi nhớ, hợp tác liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức đã trao biên bản ghi nhớ, hợp tác liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh./.

PV

Xem thêm