Chỉ đạo, Điều hành

Đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để thích ứng với tình hình mới

Bình Dương

Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

TTXVN-Ngày 19/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 9 tháng đầu năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chủ trì Hội nghị.

* Đạt và vượt 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những khó khăn thách thức chung của thế giới và khu vực, tình hình trong tỉnh đã có những biến động lớn chưa từng có tiền lệ. Tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, sức khỏe, tính mạng của người dân. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt ứng phó, khắc phục khó khăn để thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh đã thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Bình Dương đã đạt và vượt 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt khoảng 240.000 tỷ đồng; bình quân giai đoạn 2020 - 2023 là 65.000 tỷ đồng/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2020 - 2023 tăng 6,1%/năm.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3%/năm. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư trong nước khoảng 250.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Giai đoạn 2020 - 2023, toàn tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 9,56 tỷ USD. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được một số tập đoàn lớn, có công nghệ sản xuất thông minh, hiện đại, sinh thái, quy mô dự án trên 1 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, giai đoạn 2020 - 2023, tăng bình quân 5,5%/năm, nhập khẩu tăng bình quân 2,4%/năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông tiếp tục đầu tư phát triển. Các dự án trọng điểm theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đang được tập trung thực hiện quyết liệt. Một số dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Một số dự án đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để đồng loạt khởi công đầu năm 2024 và quyết tâm hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ.

Riêng 9 tháng của năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu phát triển triển kinh tế - xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực, đóng góp tích cực vào kết quả chung của nửa nhiệm kỳ.

Những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua là sự kế thừa, phát huy những thành tựu của nhiều nhiệm kỳ trước, sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Kết quả này là rất quan trọng, có ý nghĩa động viên, khích lệ, cổ vũ rất lớn, làm nền tảng, động lực để Bình Dương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để thích ứng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, dự báo, tình hình trong những năm tới tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, Tỉnh ủy thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Thay vào đó sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để thích ứng phù hợp với tình hình mới; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển.

Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2024 - 2025 đạt từ 9 đến 10%/năm để bù đắp cho suy giảm kinh tế ở những năm đầu nhiệm kỳ. Tỉnh tập trung nghiên cứu, ban hành, triển khai thực hiện hệ thống chính sách để định hướng, thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp phát triển theo chiều sâu, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Bình Dương tập trung thực hiện cùng lúc 3 mục tiêu để tạo dư địa phát triển và nâng cao chất lượng ngành công nghiệp.

Cùng với đó, quá trình quy hoạch của tỉnh cần sớm hình thành vành đai công nghiệp thế hệ mới dọc các trục giao thông cao tốc liên kết vùng, theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ và các khu công nghiệp công nghệ cao với hạ tầng tầng đồng bộ, hiện đại, tạo ra hệ sinh thái mới đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0, thông minh.

Bình Dương từng bước di dời các doanh nghiệp từ các địa phương phía Nam lên các khu, cụm công nghiệp phía Bắc, gắn với hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trước đây chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ 4.0, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất. Tỉnh ưu tiên thu hút các nhà đầu tư mới theo hướng công nghiệp công nghệ cao, xanh, sinh thái, bảo vệ môi trường, thông minh, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hạn chế tối đa các ngành thâm dụng lao động, thâm dụng đất đai. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh thu hút, phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; chú trọng phát triển dịch vụ phục vụ công nghiệp, dịch vụ tài chính, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ y tế, giáo dục; từng bước tăng dần tỷ trọng dịch vụ, thương mại trong cơ cấu kinh tế.

Tỉnh Bình Dương tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường. Tỉnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, triển khai mô hình làng thông minh để làm thay đổi bộ mặt nông thôn, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân.

Mục tiêu hướng tới là xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và là nơi đáng sống. Muốn thực hiện được mục tiêu này, tỉnh tập trung nguồn lực cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ và phát triển đô thị mới theo đúng Quy hoạch tích hợp của tỉnh, gắn với việc thực hiện các tiêu chí để phát triển đô thị thông minh; xử lý có hiệu quả các vấn đề tồn tại ở những đô thị cũ về nhà ở, giao thông, cây xanh, môi trường, cấp thoát nước…

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện 4 không “không còn đường đất sỏi đỏ; không để hình thành khu ổ chuột trong lòng đô thị; không có điện; không có hệ thống xử lý nước thải” để tạo bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp. Bình Dương tăng cường đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tỉnh cân bằng giữa phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội, phải đảm bảo cho mọi người dân được hưởng thụ một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất từ những thành quả phát triển của tỉnh mang lại; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, người nghèo và những người yếu thế trong xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh: Với những kết quả, thành tựu đã đạt được và những kinh nghiệm đã tích lũy, rút ra được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau hội nghị này, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, năng động, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt mọi thời cơ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ. Qua đó góp phần xây dựng Bình Dương phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, nghĩa tình và là nơi đáng sống./.

Chí Tưởng

Xem thêm