Chỉ đạo, Điều hành

Đồng Nai tập trung triển khai nghiêm túc các nghị quyết đã được thông qua

Đồng Nai

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh,

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

TTXVN - Chiều 14/7, Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh…

Trong phiên làm việc cuối cùng, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xem xét, quyết định nhiều nội dung liên quan đến nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân theo luật định. Theo đó, đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Tạ Quang Trường, hiện là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với ông Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Sở Y tế; bổ sung 2 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế và ông Tạ Quang Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thống nhất cho ông Cao Tiến Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai theo nguyện vọng từ ngày 1/8.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nhân lực, nguồn lực; phải xác định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành; tránh tình trạng quyết sách đúng, trúng, kịp thời, nhưng triển khai chậm, kém hiệu quả.

Để làm tốt điều này, thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan liên quan có giải pháp đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Thái Bảo nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc các sở, ngành về các vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo các đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp cần thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn và các yêu cầu, kiến nghị được nêu trong các báo cáo giám sát, báo cáo Hội đồng nhân dân và cử tri.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu chính quyền các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đi đầu thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, tại kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Đây là công việc rất hệ trọng và có ý nghĩa trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ./.

Lê Xuân

Xem thêm