Chỉ đạo, Điều hành

Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ hoạt động của HĐND theo hướng sát thực, hiệu quả

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến đề nghị, ngay sau khi các Nghị quyết được ban hành, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành phải tập trung chỉ đạo, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

TTXVN - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 14/7, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến 30 báo cáo, tờ trình và xem xét thông qua 21 Nghị quyết quan trọng, với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Đáng chú ý là: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2023; Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023…

Các nghị quyết được thông qua, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, kinh tế, ngân sách, đầu tư phát triển, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến đề nghị ngay sau khi các Nghị quyết được ban hành, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành phải tập trung chỉ đạo, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ hoạt động của HĐND theo hướng sát thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách mà HĐND tỉnh đã ban hành.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã ban hành. Trong đó, tập trung phát huy thành tựu đã đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. Bên cạnh đó, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy Hậu Giang về phát triển 4 trụ cột (công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch); Đề án số 06 của Tỉnh ủy về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ.

Tỉnh tập thực hiện có hiệu quả Đề án Hậu Giang xanh; Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang; các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; triển khai có hiệu quả Kế hoạch Đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh, nhấn mạnh thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tỉnh triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế năm 2023 đạt tối thiểu 95%; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8/2023. Tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế và nâng cao hơn nữa các chỉ số: PCI, PAR INDEX; PAPI, SIPAS./.

Nguyễn Hằng

Xem thêm