Thời sự

Gia Lai: Thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Gia Lai

Các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy và việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả bước đầu đã tạo nên "cú hích" trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đến giữa nhiệm kỳ và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhận định, mặc dù giai đoạn 2021 - 2023 là những năm khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Kinh tế của tỉnh có bước phục hồi sau đại dịch COVID-19, duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với khu vực và bình quân cả nước. Ước đến cuối nhiệm kỳ, 26 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra có khả năng đạt và vượt. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy và việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả bước đầu đã tạo nên "cú hích" trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả tích cực, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2021-2023, trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân ước tăng 9,1%; GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 71,42 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai có 109 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 70.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 bình quân hằng năm tăng 13,6%.

Đến đầu tháng 9/2023, tỉnh Gia Lai có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng so với đầu nhiệm kỳ 10 xã.

Về lĩnh vực xã hội, giai đoạn 2021 đến giữa 2023, tỉnh Gia Lai đã giải quyết việc làm cho gần 67.000 người. Cơ sở hạ tầng của các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn và vùng nông thôn được đầu tư. Tỉnh cũng đã hỗ trợ hơn 2.000 căn nhà trong đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo.

Trong giai đoạn này, Gia Lai đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động FULRO lưu vong, Tin lành Đê Ga.

Đáng chú ý, Gia Lai đã tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội XVI đề ra như xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; nêu lên những thuận lợi, khó khăn cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, bám sát các chuyên đề của Tỉnh ủy để thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Gia Lai sẽ đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt các loại quy hoạch, thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiên quyết giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng.

Tỉnh sẽ chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 giải quyết việc làm cho 27.200 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân trên 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 100% các đối tượng bảo trợ xã hội có đủ điều kiện, được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội đúng, đủ, kịp thời.

Là một địa bàn còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp, do đó, tỉnh Gia Lai chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không gây ra các điểm nóng...

Tỉnh ủy Gia Lai đề ra các hoạt động để mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững".../.

Hồng Điệp

Xem thêm