Thời sự

Giải quyết kịp thời vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở

Hà Nam

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy làm việc với Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả công tác tiếp dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Chiều 9/7, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy làm việc với Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân quý II/2024.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong quý II/2024, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền vận động và giải thích các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều công dân sau khi được tuyên truyền, giải thích đã tự nguyện rút đơn; nhiều vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở được giải quyết kịp thời. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc mới, số vụ việc khiếu nại, tố cáo và số đoàn đông người giảm.

Tuy nhiên, còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã có kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại các hội nghị tiếp dân nhưng tiến độ giải quyết chậm, quá thời hạn. Hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế dẫn đến một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài. Bên cạnh đó, một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ để kích động, lôi kéo công dân khác gửi đơn thư đến nhiều nơi đối với các vụ việc không có cơ sở quyết để tạo áp lực, gây khó khăn cho cấp ủy, chính quyền các cấp…

Bí thư Huyện ủy Bình Lục Trương Công Khải phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại với công dân theo đúng quy định; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đôn đốc, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực. Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định, hết thẩm quyền nhưng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự tại trụ sở làm việc của các cơ quan và nơi công cộng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, quá trình giải quyết còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để có phương án, biện pháp giải quyết, ổn định tình hình địa phương; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, không để dân khiếu kiện đông người, vượt cấp. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các công tác quản lý đất đai trên địa bàn; khẩn trương chỉ đạo giải quyết đối với các trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất dịch vụ 5%, 7%, vướng mắc trong quản lý đất nông, lâm trường, đất đa canh, đất cho thuê…/.

Nguyễn Chinh

Xem thêm