Xã hội

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần quy định rõ về áp giá bồi thường khi thu hồi đất

Ninh Thuận

Các đại biểu góp ý cụ thể về các nội dung liên quan phát triển quỹ đất; cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, giá đất...

Luật Đất đai là đạo luật phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội với phạm vi tác động sâu rộng. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Ngày 2/3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đa số ý kiến cơ bản nhất trí về bố cục, nội dung của dự thảo Luật; đặc biệt là những điểm mới được đề xuất liên quan đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định cụ thể hơn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; việc hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường và các quy định pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản...

Hội nghị cũng đã nhận được các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, góp ý cụ thể về các nội dung liên quan phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất.

Về phần bồi thường đất, một số đại biểu cho rằng, một trong những vấn đề bức xúc, gây khiếu kiện và bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là việc áp giá bồi thường đất bị thu hồi. Do đó, dự thảo Luật phải quy định rõ vấn đề áp giá bồi thường khi thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên. Nội dung nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong Luật Đất đai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những ý kiến đóng góp chất lượng, có tâm huyết, trách nhiệm, sát thực của các đại biểu sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan để báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan, góp phần hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai; thu hồi đất, trưng dụng đất, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Luật Đất đai là đạo luật phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội với phạm vi tác động sâu rộng. Việc sửa đổi Luật Đất đai hướng tới gỡ bỏ những nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản.

Dự thảo Luật đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến nhân dân với 9 nội dung trọng tâm gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất./.


Công Thử

Tin liên quan

Xem thêm