Chỉ đạo, Điều hành

Hà Nam tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nam

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

(TTXVN) Chiều 21/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan tố tụng phối hợp tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính tư pháp, công khai, minh bạch trong hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Năm 2022, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết liệt trong việc chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm trong việc tiếp dân.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác thanh, kiểm tra phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng được thực hiện đồng bộ… đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cuộc sống của nhân dân.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy yêu cầu các cơ quan khối nội chính tiếp tục phát huy tính chủ động trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Các cơ quan tố tụng phối hợp tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; nhất là các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của cấp trên, của tỉnh.

Đồng thời, ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thanh Tuấn

Xem thêm