Xã hội

Hà Nội sẽ có 30 điểm ngập úng nếu mưa trên 70mm/h

Hà Nội

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, với các trận mưa có lượng mưa 50-70mm/h, Hà Nội sẽ tồn tại 11 điểm ngập úng; trong trường hợp lượng mưa vượt mức 70mm/h, thành phố sẽ xuất hiện thêm 19 điểm úng ngập.

TTXVN

Xem thêm