Văn hóa

Hà Nội tham gia tích cực Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO

Hà Nội

Các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Thủ đô quan tâm, cùng hưởng ứng tham gia và hỗ trợ xây dựng Thành phố Sáng tạo.

TTXVN - Hà Nội đang từng bước thực hiện các sáng kiến đã cam kết sau 4 năm gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, bao gồm sáng kiến ở cấp độ quốc tế và cấp độ địa phương.

Ba sáng kiến cấp độ quốc tế gồm: Tổ chức thành công Lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2022; tổ chức Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á, dự kiến vào tháng 11/2023; xây dựng Mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ thông qua việc tổ chức các cuộc thi có tính thiết kế, sáng tạo, các hoạt động kết nối không gian sáng tạo, các trường đại học, các tổ chức, cá nhân... hướng tới mạng lưới thiết kế trẻ, kết nối các doanh nghiệp đồng hành, các sản phẩm có giá trị đóng góp vào ngành công nghiệp sáng tạo của thành phố.

Với vai trò thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đại biểu của Hà Nội xây dựng phim, cung cấp các hình ảnh và biên tập giới thiệu về “Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO”, tham gia trưng bày triển lãm tại Trung tâm văn hóa ASEAN ở Thái Lan... Hà Nội tham gia đầy đủ các phiên họp, tọa đàm Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tham dự một số phiên họp, hội thảo khác ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Ba sáng kiến ở cấp độ địa phương gồm: thành phố kiến tạo Trung tâm Thiết kế sáng tạo Hà Nội; xây dựng và hỗ trợ các không gian sáng tạo; tổ chức chương trình truyền hình Tài năng sáng tạo.

Hà Nội có kế hoạch phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô. Hiện, Trung tâm này đang triển khai giai đoạn 1, thí điểm mô hình hoạt động của Trung tâm tại Bảo tàng Hà Nội, tập trung vào nội dung là nơi kết nối, điều phối, cung cấp thông tin về hoạt động thiết kế sáng tạo, địa điểm tổ chức một số hoạt động, giao lưu của các không gian sáng tạo. Đối với sáng kiến xây dựng và hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Hà Nội, thành phố tăng cường hoạt động sáng tạo trên các tuyến phố đi bộ; kết nối, phát triển, nâng cao năng lực các không gian sáng tạo; xây dựng không gian sáng tạo tại các làng nghề và ban hành kế hoạch về việc bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025. Chương trình truyền hình Tài năng sáng tạo Hà Nội hiện đang được thực hiện tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Thủ đô và quốc tế quan tâm, cùng hưởng ứng tham gia và hỗ trợ xây dựng Thành phố Sáng tạo.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các nội dung trong hồ sơ ứng cử của Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO; các cam kết và quy định của UNESCO cũng như các nội dung hợp tác, thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực tế tại Thủ đô cùng các tỉnh, thành phố lớn ở các nước. Các bên liên quan cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các sáng kiến./.

Đinh Thuận

Tin liên quan

Xem thêm