Giáo dục

Hà Nội: Yêu cầu các trường không chèn dạy liên kết vào giờ học chính khóa

Hà Nội

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần đảm bảo tinh thần tự nguyện; học sinh nên chọn từ 1 - 2 nội dung để bảo đảm vừa sức, không gây áp lực cho các em và khó khăn cho phụ huynh học sinh.

TTXVN - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2023 - 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức sáng 5/10, ông Đào Tân Lý, Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) yêu cầu các trường tuyệt đối không được chèn dạy liên kết vào chương trình chính khóa nếu lớp học không đủ 100% học sinh tự nguyện đăng ký tham gia.

Theo ông Đào Tân Lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình chính khóa lớp 1, lớp 2 là 25 tiết/tuần, lớp 3 là 28 tiết/tuần, lớp 4, lớp 5 là 30 tiết/tuần. Định mức giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần. Mỗi tiết học của học sinh tiểu học không quá 35 phút. Các tiết học chính khóa bắt buộc nhà trường phải thực hiện, không được cắt xén, giảm bớt. Nhà trường phải phân công giáo viên thực hiện đủ định mức tiết dạy. Khi đã thực hiện đầy đủ theo chương trình, đủ định mức của giáo viên, còn thời gian trống mới tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã quán triệt tới từng nhà trường về việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần đảm bảo tinh thần tự nguyện. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm khảo sát, tổng hợp nhu cầu tham gia hoạt động ngoài giờ chính khóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Các trường có thể đưa ra nhiều nội dung, nhiều chương trình nhưng không để học sinh chọn tất cả nội dung đó. Nhà trường nên khuyến cáo học sinh chọn từ 1 - 2 nội dung để bảo đảm vừa sức, không gây áp lực cho các em và gây khó khăn cho phụ huynh học sinh.

Thời gian vừa qua, tại nhiều trường học trên cả nước xuất hiện tình trạng xếp giờ dạy liên kết xen vào giờ chính khóa, gây khó khăn cho phụ huynh học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, chấn chỉnh, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học./.

Nguyễn Cúc

Xem thêm