Xã hội

Hậu Giang nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hậu Giang

Để đạt được chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2022, tỉnh Hậu Giang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

(TTXVN) Theo bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, để đạt được chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2022, lãnh đạo các sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các sở, ngành liên quan phối hợp với các đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được giao năm 2022; tăng cường hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế còn thấp. Các đơn vị, địa phương thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiến độ thực hiện của các địa phương, những khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời.

Song song đó, các sở, ngành liên quan tăng cường tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, đặc biệt là chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải thiện dịch vụ y tế, đổi mới phong cách và thái độ phục vụ để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, quan tâm, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực ở các cơ sở y tế tuyến xã, tạo thuận lợi cho người tham gia tiếp cận và thụ hưởng bảo hiểm y tế nhiều hơn, nhất là cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đến ngày 31/10/2022, tại Hậu Giang, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 12.853 người, đạt 64,91%; có 621.955 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 85,26%.

Tuy nhiên, một số đơn vị đạt tỷ lệ còn thấp hơn so với bình quân chung của tỉnh. Cụ thể, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của huyện Vị Thủy mới đạt 45,37%, huyện Phụng Hiệp đạt 49,34%, huyện Long Mỹ đạt 53,24%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế huyện Phụng Hiệp đạt 75,97%, huyện Châu Thành đạt 80,66%, huyện Châu Thành A đạt 82,02%./.

Hồng Dân

Xem thêm