An sinh

Nâng cao nhận thức cho người dân vùng biên giới về hộ tịch, quốc tịch

Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, tạo thuận lợi để người dân vùng biên giới ổn định cuộc sống và được hưởng các chế độ, chính sách, hưởng quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam.

Nâng cao nhận thức cho người dân vùng biên giới về hộ tịch, quốc tịch
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm