An sinh

Quyết liệt triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội

Tăng cường các giải pháp thực hiện, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm 2022.

Tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện Tiểu Cần -Trà Vinh. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

(TTXVN) Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn “nước rút”, phấn đấu về đích với những kết quả tích cực.

Ông Dương Văn Hào, Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến hết tháng 10/2022, đã có 17,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng trên 90.230 người so với tháng trước, đạt trên 37% lực lượng lao động trong độ tuổi; gần 87,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 88,4% dân số; trên 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 28,3% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Theo ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, toàn ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng chi phí trên 47,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,3% tổng các gói hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa đạt được như kỳ vọng; số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở một số địa phương chưa giảm sâu. Đến hết tháng 9/2022, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi là 14.577 tỷ đồng, chiếm 3,38% số phải thu.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2022, trong đó quyết tâm giảm số tiền chậm đóng xuống mức thấp nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường công tác thu.

Hỗ trợ thêm cho người có hoàn cảnh khó khăn

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chỉ đạo Giám đốc Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp tục tham mưu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đưa vào Nghị quyết hằng năm về chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đề xuất hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng có hoàn cảnh khó khăn, người mới thoát nghèo, nông thôn mới, người dân sinh sống tại các xã mới thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với các địa phương đã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân về hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội kịp thời lập danh sách người tham gia để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các địa phương quyết liệt rà soát, khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ dữ liệu của cơ quan thuế và các cơ quan liên quan. Các đơn vị đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành; phân công cán bộ bám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường các giải pháp đôn đốc, vận động người tham gia bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa tham gia lại. Đồng thời, tăng cường vận động, phấn đấu có ít nhất 70% người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và 100% người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ hai trở đi tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố yêu cầu các tổ chức dịch vụ mở rộng mạng lưới nhân viên, cộng tác viên; tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo cam kết với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân hỗ trợ ngân sách địa phương hoặc kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên quyết xử phạt doanh nghiệp chậm đóng

Từ thực tế số thu của toàn ngành 10 tháng qua mới đạt khoảng 81,5% kế hoạch, tỷ lệ nợ còn cao, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp chậm đóng; phân công cán bộ bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đôn đốc đóng đủ, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới; tăng cường thanh tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính, ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đã được quy định.

Một biện pháp mạnh được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu ra với Bảo hiểm xã hội các địa phương để giảm số nợ, đó là phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan Công an trong việc điều tra, xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; phối hợp với ngành chức năng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền chậm đóng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với chủ sử dụng lao động và người lao động; phê phán các hành vi vi phạm trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp để nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích an sinh hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm