An sinh

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội

Long An

Bảo hiểm Xã hội tỉnh rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

TTXVN - Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tỉnh tập trung tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm; khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội an toàn, hiệu quả tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Theo đó, tỉnh Long An phấn đấu phấn đấu đến cuối năm 2025, đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5%; có 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 85%.

Để thực hiện kế hoạch đề ra, Long An tiếp tục đẩy mạnh Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 2792/QĐ-UBND, ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh; trong đó, tỉnh tập trung các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp và người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên cơ sở, nhất là quan tâm đến uy tín, mối quan hệ của trưởng, phó ấp, khu phố và các tổ chức hội, đoàn thể.

Long An thực hiện tốt sự liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan thống kê chính xác số doanh nghiệp, tình hình hoạt động và số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm để quản lý, theo dõi, lập kế hoạch tổ chức thu hoặc yêu cầu người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ theo quy định. Bảo hiểm Xã hội tỉnh rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; trước hết, tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, đơn vị có dấu hiệu trốn đóng, đóng bảo hiểm không đầy đủ; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao trách nhiệm gương mẫu trong vận động, thuyết phục gia đình, người thân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; xem đây là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hàng năm.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh Long An có 332.642 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 32,16% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 1,33% dân số; tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 305.509 người, chiếm 29,68% lực lượng lao động trong độ tuổi./.

Thanh Bình

Xem thêm