An sinh

Hậu Giang: Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế lâu dài

Hậu Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương đề ra giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho mọi người.

Tỉnh Hậu Giang tổ chức trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

(TTXVN) Các địa phương tiếp tục đề ra giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế lâu dài, đảm bảo quyền lợi cho mọi người.

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện công tác phát triển người tham bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hội nghị do UBND tỉnh tổ chức ngày 30/8, kết nối trực tuyến tới 8 đơn vị huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu ngành Y tế sớm ban hành danh mục các bệnh mãn tính để các địa phương căn cứ thực hiện vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Đồng thời, các đơn vị tập trung toàn lực, cố gắng vận động người dân để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm trong tháng 9/2022.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang, thời gian tới, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tập trung nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra. Địa phương lưu ý nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, duy trì việc làm, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Đồng thời, tỉnh rà soát, lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng để hưởng chính sách về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo hoàn thành tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia 100% theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chú trọng phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, những người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư, ấp, khu vực... để "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; phối hợp với Bưu điện tỉnh và Viettel Hậu Giang trong tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 92,81% dân số và gần 20.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tính đến ngày 24/8, toàn tỉnh có gần 77.000 người tham gia bảo hiểm xã hội; gần 60.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hơn 612.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 83,87% dân số. Địa phương đã tiếp nhận, giải quyết trên 36.500 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, hơn 6.300 người hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề. Tổng số tiền đã chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là gần 550 tỷ đồng.../.

Hồng Dân

Tin liên quan

Xem thêm