An sinh

Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm

Vĩnh Long

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường phối hợp kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận ủng hộ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

(TTXVN) Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những tháng cuối năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường phối hợp các ngành, các cấp kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ thu nợ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các cấp. Đồng thời, ngành Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, chủ động phối hợp các ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử phạt các đơn vị vi phạm theo quy định.

Song song đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch hồ sơ trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính trong công tác bảo hiểm; khuyến khích người tham gia sử dụng các ứng dụng tiện ích chuyển đổi số để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy, sổ bảo hiểm xã hội; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện tuyến tỉnh, y tế cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, ngành Y tế nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để người dân thấy được quyền và lợi ích khi tham gia, cũng như tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ giữa người khỏe và người bệnh.

Ban công tác mặt trận khóm, ấp phối hợp với tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tại các địa bàn dân cư tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tiếp tục phát huy các mô hình vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, trong đó quan tâm đến từng nhóm đối tượng tiềm năng, nhất là phát triển đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong sinh viên.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp; đồng thời, xử lý nghiêm đối với những đơn vị cố tình vi phạm, nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Theo Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long Phạm Minh Dương, đến hết tháng 6/2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh đạt 3,2% lực lượng lao động, bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 21,4%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 19,9% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,7%.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, nhất là công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh còn thấp, chỉ đạt 47,98% tổng số sinh viên hiện có; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các xã nông thôn mới của tỉnh đạt 91,24%.

Toàn tỉnh có khoảng 2.313 người thuộc vùng dân tộc thiểu số không còn được nhà nước đóng bảo hiểm y tế, trong đó có nhiều hộ gia đình không đủ khả năng tham gia lại cho toàn bộ thành viên trong hộ...

Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt 92,4% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 28,1% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 5,9% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 20,6% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp./.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm