An sinh

Địa phương đầu tiên tại Hà Nội hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Long Biên là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện hỗ trợ tiền để người nghèo, người cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm Xã hội quận Long Biên tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện với người dân. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

(TTXVN) Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên (Hà Nội), hướng tới bảo hiểm toàn dân và thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người nghèo, người cận nghèo, UBND quận triển khai Kế hoạch số 361 về hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm cho người tham gia tự nguyện trên địa bàn trong giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, từ tháng 8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Như vậy, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và ngân sách của thành phố, quận Long Biên sẽ hỗ trợ thêm 40% trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (tương ứng 132.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ thêm 50% mức đóng cho hộ cận nghèo (tương ứng 165.000 đồng/người/tháng).

Căn cứ vào kế hoạch trên, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mức đóng hàng tháng thấp nhất là 330.000 đồng/người/tháng. Kinh phí thực hiện hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận giai đoạn 2022 -2025 được trích từ Quỹ vì người nghèo của quận và các phường hàng năm.

Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm, ngoài hai nhóm trên, đối với người thuộc hộ cận nghèo của quận Long Biên đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà thoát hộ cận nghèo nhưng còn khó khăn (có xác nhận của UBND phường), ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (10%) và ngân sách thành phố (10%) được Quỹ Vì người nghèo của địa bàn hỗ trợ thêm 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (12 tháng kể từ tháng thoát nghèo).

Theo UBND quận Long Biên, địa có 330 người nghèo, cận nghèo thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 15 tuổi trở lên. Người được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn cần đáp ứng các yêu cầu như: người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có tên trong các quyết định phê duyệt của UBND quận từ năm 2022 đến năm 2025 và có nhu cầu hỗ trợ; người đủ điều kiện thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định về bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội thông tin, Long Biên là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố thực hiện hỗ trợ tiền để người nghèo, người cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là việc làm nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước nói chung và quận nói riêng đối với các nhóm người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.../.

Mạnh Khánh

Tin liên quan

Xem thêm