An sinh

Chi gần 845 tỷ đồng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hà Nội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, cả nước còn trên 414 nghìn lao động đã nộp hồ sơ đề nghị nhận gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đúng hạn nhưng chưa được chi trả, với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

(TTXVN) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, thống kê đến hết ngày 31/12/2021, cả nước còn trên 414 nghìn lao động đã nộp hồ sơ đề nghị nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đúng hạn nhưng chưa được chi trả, với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng.

Theo yêu cầu tại Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 đối với người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin, chỉ sau 8 ngày triển khai quyết liệt Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, ngành Bảo hiểm Xã hội đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt gần 72% tổng số hồ sơ người lao động đề nghị nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15. Theo đó, tính đến 13 giờ 30 ngày 19/8, cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho hơn 298 nghìn người lao động với số tiền gần 845 tỷ đồng.

Trong đó, tính đến hết ngày 18/8, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chi gần 266 tỷ đồng cho 95.300 lao động với số tiền hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng từ gói hỗ trợ bổ sung của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15.

Theo số liệu thống kê số hồ sơ nộp về cơ quan Bảo hiểm Xã hội đề nghị nhận tiền hỗ trợ, có hơn 71.600 lao động đang làm việc tại hơn 1.800 doanh nghiệp và các trường hợp đã nghỉ việc từ năm 2020 nhưng còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cả nước có hơn 414 nghìn người thuộc nhóm được hưởng gói bổ sung từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 23%.

Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát lại những trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng do kê khai sai thông tin, không liên lạc được, chưa nhận được tiền hỗ trợ để giải quyết xong trước ngày 25/8/2022./.

Vân Phương

Xem thêm