An sinh

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

TP. Hồ Chí Minh

Đến ngày 19/8, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chi xong gói hỗ trợ thất nghiệp cho 95.300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Cán bộ Phường 1, Quận 3 chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh (tư liệu): (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

(TTXVN) Tính đến ngày 19/8, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chi xong gói hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 cho 95.300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, tính đến hết ngày 19/8/2022, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chi gần 266 tỷ đồng cho 95.300 lao động với số tiền hỗ trợ từ 1.800.00 đến 3.300.000 đồng từ gói hỗ trợ bổ sung của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Trong số 95.300 lao động được hưởng gói hỗ trợ bổ sung của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, có 71.600 lao động đang làm việc tại hơn 1.800 doanh nghiệp và các trường hợp đã nghỉ việc từ năm 2020 nhưng còn bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp. Tính chung cả nước có hơn 414.000 người thuộc nhóm được hưởng gói bổ sung từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 24, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 23%.

Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát lại những trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng do kê khai sai thông tin, không liên lạc được và vì lý do chưa nhận được tiền hỗ trợ, sẽ cố gắng giải quyết xong trước ngày 25/8/2022; chậm nhất là ngày 10/9/2022 các cơ quan sẽ hoàn tất chi trả cho người lao động.

Hình thức chi trả hỗ trợ cho người lao động được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện bằng cách chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động hoặc người lao động liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ. Danh sách người lao động được duyệt hỗ trợ với số tiền cụ thể cũng sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 15/8, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho 29.112 đơn vị với 1.652.946 lượt lao động đang làm việc tại doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho 108.078 lượt lao động tại 8.892 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Như vậy, tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan Bảo hiểm Xã hội xác nhận là 38.004 đơn vị với 1.761.024 lượt lao động./.

Đinh Hằng

Xem thêm