Thực thi chính sách

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua 36 Nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TP. Hồ Chí Minh

Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân của thành phố năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

(TTXVN) Phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 9/12. Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp đã thông qua 36 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng dự phiên bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, HĐND thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua 36 Nghị quyết, trong đó, có 15 nghị quyết về kinh tế ngân sách, 8 nghị quyết về cơ chế, chính sách xã hội, nghị quyết về văn hóa, hóa xã hội, giáo dục, thông tin truyền thông, hai nghị quyết về đô thị, hai nghị quyết về biên chế nhân sự và 3 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác.

Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân của thành phố năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 là nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, từng tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai, phối hợp thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được thông qua tại kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo HĐND thành phố cho biết, năm 2023, HĐND thành phố tập trung giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian 6 tháng đầu năm 2023; giám sát việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2025 vào 6 tháng cuối năm 2023.

Thường trực HĐND thành phố sẽ giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tình hình triển khai Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua 36 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND thành phố trong hoạt động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, nhất là tại 16 quận không có Hội đồng nhân quận, phường.

Đồng thời, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần phân tích sâu, đánh giá, dự báo các tình huống kinh tế - xã hội của năm 2023 để có sự chủ động ứng phó; tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, lĩnh vực đang và dự kiến gặp khó khăn trong thời gian sắp tới, trong đó cần tập trung vào nghiên cứu, đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với mục tiêu tổng quát và 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 từ 7,5 - 8 %.

UBND thành phố cần đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm nhằm tập trung chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ và hành chính chuyên nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cơ quan quản lý nhà nước và toàn hệ thống chính trị thành phố, gắn với nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, làm đúng, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, UBND thành phố cần có giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để đảm bảo đảm chất lượng; đẩy nhanh tiến độ, khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều của Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND thành phố tiếp tục tập trung triển khai các Nghị quyết của HĐND thành phố liên quan đến đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm về thực hiện chính sách và thu hồi tạm ứng ngân sách; tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm để nơi đây phát triển như kỳ vọng của Trung ương, thành phố đã đề ra.

Cùng với đó là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết kinh tế - xã hội của năm 2023, Nghị quyết của Chính phủ và HĐND thành phố tìm ra giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh quốc tế nhưng cũng đảm bảo phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa, xã hội…

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 36 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng, phục vụ công tác phát triển kinh tế-xã hội của thành phố như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách thành phố năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2022-2025.../.

Xuân Khu

Xem thêm