Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Huy động sức mạnh toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội

TP. Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh các cấp ngành, địa phương của Thành phố cần quán triệt trong tinh thần và nhận thức, trong bất cứ hoàn cảnh nào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là vấn đề cốt tử.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 12/11, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 3, năm 2022.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc họp mặt diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, tự hào vì với ý chí quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 và đạt được những được những kết quả quan trọng trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố còn những lo lắng trước bối cảnh chung của tình hình thế giới đã tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp tới một bộ phận của đời sống xã hội mà toàn hệ thống chính trị cũng như nhân dân, các nhà doanh nghiệp đang tập trung thích ứng.

Nhắc lại những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/9/2022, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với Thành phố, đó là phải chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết kịp thời các khiếu kiện của người dân, không để xảy ra những điểm nóng, lấy sự hài lòng của nhân dân, làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, họp mặt truyền không chỉ là ôn lại truyền thống mà để nhắc, để nhớ, để phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp; đồng thời để tiếp tục đổi mới và phát triển cũng như để khắc phục những hạn chế, yếu kém. Cần quán triệt trong tinh thần và nhận thức, trong bất cứ hoàn cảnh nào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là vấn đề cốt tử. Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc đã được đúc kết qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, trở thành đường lối, chiến lược cách mạng của Đảng trong hơn 92 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Nên (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh” lần 3 năm 2022 cho đại diện tập thể được giải. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

“Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tiếp tục phát huy mạnh mẽ, ngày càng mạnh mẽ và là nhân tố rất quan trọng cho sự thành công của công cuộc đổi mới, đồng thời giúp đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức. Điều này với Thành phố Hồ Chí Minh đã được minh chứng một cách rõ ràng, sống động và sâu sắc qua từng chặng đường vẻ vang của lịch sử", ông Nguyễn Văn Nên đánh giá. 

Bí thư Thành ủy  Nguyễn Văn Nên đề nghị Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trước hết, cần phát huy vai trò chủ trì, tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội, trở thành nêu gương chân thành nhất trong việc thực hành dân chủ và đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức. 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Thành phố phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn của thành phố, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội  và không ngừng đổi mới các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nội lực, huy động sức mạnh của toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và an sinh xã hội.  

Ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trân trọng ghi nhận, cảm ơn những nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, gương mẫu, tận tụy trong công tác và những kết quả nổi bật của đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, xã, phường, thị trấn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp cùng các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, góp sức mang lại những thành quả tích cực chung của hệ thống Mặt trận Thành phố.

Bà Trần Kim Yến khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định, sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, như thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức và năng lực công tác trong tình hình mới hiện nay; làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội...

Tại buổi Họp mặt,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức trao tặng Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh” lần 3 năm 2022, tôn vinh 11 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa giá trị đoàn kết, nhân văn xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 2 tập thể, 5 cá nhân; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2022 cho 147 cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh vì có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Xuân Khu

Tin liên quan

Xem thêm