Thời sự

HĐND tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng

Kiên Giang

Các đại biểu đã bỏ phiếu kín thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hà Văn Phúc, thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện U Minh Thượng.

Các đại biểu bỏ phiếu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hà Văn Phúc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Chiều 13/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa X triệu tập kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền và lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại kỳ họp, 55/60 đại biểu có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu kín thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định đối với ông Hà Văn Phúc, thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện U Minh Thượng. Trước đó, ông Hà Văn Phúc được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, do bị kỷ luật theo Quyết định số 637/QĐ-UBND, ngày 8/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Tại Kỳ họp thứ 10, ngày 20/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang vì những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kít xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, với trách nhiệm là người đứng đầu Sở Y tế nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ông Hà Văn Phúc từng lúc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát dẫn đến bản thân và một số cán bộ, đảng viên trong đảng bộ còn có khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cá nhân ông Hà Văn Phúc ký ban hành một số văn bản không đúng thẩm quyền và chưa đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang; chỉ định thầu mua hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm không đúng quy định của Luật Đấu thầu; không tận dụng nguồn lực tài trợ, viện trợ để thực hiện công tác phòng, chống dịch là không tiết kiệm, gây lãng phí, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm của ông Hà Văn Phúc gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang và cá nhân đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hà Văn Phúc.

Tiếp đến, các đại biểu HĐND tỉnh đã góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP, ngày 23/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và kế hoạch của UBND tỉnh.

Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó, chú trọng nội dung thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; các trường hợp Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và một số vấn đề khác có liên quan.

Nhiều đại biểu quan tâm đến việc lấy ý kiến và công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, đặc biệt là việc lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Cùng đó, các đại biểu đóng góp ý kiến về việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai./.

Lê Huy Hải

Xem thêm