Thực thi chính sách

Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững

Thanh Hóa

Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa triển khai nhiều dự án mới, xây dựng nhà máy, huy động các nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

TTXVN – Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên phát triển vững chắc.

Hội đổi mới hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn bó mật thiết với Doanh nhân, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp doanh nhân; chăm lo hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của doanh nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tăng cường phát triển thị trường, khả năng cạnh tranh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm, nâng cao trách nhiệm với người lao động, người tiêu dùng, cộng đồng xã hội.

Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, hiến kế, đề xuất ý kiến cùng Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Thanh Hóa xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh xây dựng hình ảnh và bản sắc văn hóa của doanh nhân Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đánh giá cao Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trong các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh với nhiều tỉnh, thành, nhiều tổ chức nước ngoài. Hội đã mạnh dạn, tích cực trong hoạt động đối thoại chính sách nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh ngày càng lành mạnh. Trong thời gian tới, Hội cần tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho hội viên; tổ chức hiệu quả hơn các hoạt động giao lưu, kết nối, xúc tiến thương mại để tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu kết nối với doanh nhân trẻ ASEAN và quốc tế; triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm khơi dậy khát vọng làm giàu, tìm kiếm và đào tạo thế hệ doanh nhân trẻ kế cận trong tương lai.

Trong 5 năm qua, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã phát huy năng động, sáng tạo, khuyến khích hội viên tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, khắc phục khó khăn, tái cấu trúc doanh nghiệp để đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh những lĩnh vực tiềm năng. Hội đã triển khai nhiều dự án mới, xây dựng nhà máy, huy động các nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hơn 40.000 lao động trong tỉnh, Hội còn phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm với xã hội, đồng hành cùng cộng đồng; tích cực vận động hội viên tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng./.

Trịnh Duy Hưng

Tin liên quan

Xem thêm