Thời sự

Hưng Yên: Dừng thực hiện mô hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Hưng Yên

Hội nghị lần thứ 22 Tỉnh ủy Hưng Yên nhất trí cao dừng thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

TTXVN - Ngày 31/5, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 22 bàn các nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc dừng thực hiện mô hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện.

Sau khi xem xét, thảo luận nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đồng tình với đánh giá kết quả 4 năm thực hiện mô hình thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Các đại biểu đã làm rõ mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất theo các công văn, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: "Không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh; Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm, đề xuất lộ trình, cách làm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định".

Theo đó, các đại biểu nhất trí cao với chủ trương dừng thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là mô hình được tỉnh Hưng Yên triển khai từ tháng 1/2019.

Khi dừng thực hiện mô hình thí điểm trên, ở cấp huyện sẽ bố trí đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp huyện giữ chức danh Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Mặt khác, giới thiệu cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; trong đó, ưu tiên bố trí người có uy tín, năng lực, được quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030. Ở nơi có điều kiện, có thể xem xét, bố trí ngay đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc theo quy định.

Đối với cấp tỉnh, bố trí đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức danh Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Với chức danh Bí thư Đảng đoàn Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trước mắt, phân công đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có uy tín, năng lực làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận và giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó ưu tiên đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030./.

M.N

Xem thêm