Xã hội

Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thanh Hóa

Mỗi tổ chức Công đoàn xây dựng một mô hình thi đua thực hiện phong trào "Công nhân viên chức lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030".

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

TTXVN - Sáng 17/9, tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, 468 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí nguyện vọng, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của hơn 320 nghìn công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh về dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu 54 thành viên tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã huy động nguồn lực, hướng về cơ sở, chăm lo cho hơn 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng trị giá hơn 900 tỷ đồng. Qua đó động viên, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Triển khai "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động", các cấp Công đoàn đã ký 343 bản "Thỏa thuận hợp tác" với các đối tác cung cấp dịch vụ, ưu đãi sản phẩm cho hơn 400 nghìn lượt người lao động được hưởng lợi hơn 31 tỷ đồng…

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện hiệu quả công tác thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể bằng nhiều giải pháp như: Thành lập tổ hỗ trợ, tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết và đối thoại tại nơi làm việc…Các bản thỏa ước đã tập trung đi sâu vào nội dung cam kết về việc làm, thời gian làm việc, giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, định mức lao động…cho người lao động.

Công đoàn chủ động phối hợp tổ chức hơn 4.000 cuộc thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật đối với người lao động. Qua đó, Công đoàn đã có ý kiến với doanh nghiệp, đơn vị liên quan thực hiện tốt chế độ, chính sách, duy trì việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội lần thứ XX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đề ra mục tiêu bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công đoàn tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động lớn mạnh.

Các cấp Công đoàn phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn...được thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. Công đoàn hỗ trợ xây nhà, sửa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 100% đoàn viên, người lao động khó khăn; phát triển thêm 60.000 đoàn viên Công đoàn; 98% doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên thành lập được tổ chức Công đoàn.

Mỗi tổ chức Công đoàn xây dựng một mô hình thi đua thực hiện phong trào "Công nhân viên chức lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa, quyết định những nội dung quan trọng về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được thời gian qua, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ công nhân, viên chức lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Đình Khang yêu cầu, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động như: Quan tâm xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi xã hội ở vùng sâu, vùng xa… Công đoàn làm tốt vai trò tham mưu các chính sách cho tỉnh để bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Để Nghị quyết và tinh thần Đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XX cần khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực thực hiện các khâu đột phá. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp từng địa bàn, cơ sở…/.

Khiếu Tư- Nguyễn Nam

Xem thêm